آرامش طبیعت

 

تا بحث طبیعت  میشه ذهن ها سمت جنگل و کوه میره ولی طبیعتی که من می خوام ازش حرف بزنم  کوه نداره درخت نداره اصلاً سبزم نمیزنه می خوام در مورد کویر بگم.

کویر جایی که تا چشم کار می کنه ماسه اس، ولی این ماسه ها برای من منبع آرامشه. وقتی در سکوت با پای برهنه غرق در افکارت در حال قدم گذاشتن روی ماسه های داغ اون موقعس که معنی آرامش داشتن رو می فهمی. سکوت و کویر دو یار همیشگی همدیگه ان؛ سکوتی به بلندای آسمان و کویری به سوزانی خورشید و آرامشی به بزرگی دریا.

ولی اگه می خواید زیبایی بی حصر کویر رو درک بکنید بهتره این گردش رو با تاریکی مطلق شب تکمیل بکنید، تاریکی که تنها روشنایی بخشش نور ماه با دلبری ستاره هاس؛ اون موقعس که این تابلوی شگفت انگیز شب شما رو مسخ خودش می کنه. برای اینکه حرفم رو بهتر متوجه بشید توجه اتون رو به عکس یکی از دوستانم از آسمان شب شهر سه قلعه استان خراسانی جنوبی جلب می کنیم در این عکس راه شیری بر فراز رمل های ماسه ای که صورت فلکی قوس و عقرب قابل مشاهده هستند.

 

 

 

و در پایان شهر کویر سروده مجتبی نقدی که برام دل انگیزه امیدوارم خوشتون بیاد.

 

مـی رسـد بـر مـشـامـم بـوی خـاک ،

 

نـشـسـتـه در خـیـالـم رود ،

 

پیچـیـده در نـگـاهـم ابـر ،

 

مـن وارثِ گـمـنـامـیِ بــاران شـده ام.

 

مـن ،

 

نـفـرین شـده بـر آغـوشِ بـی لـبـخنـدِ خـورشـیـدم… مـن پُـر از شـب ،

 

مـن پُـر از خـالی ِ یــک آغــوشــم.

 

مــن سـکـوتــم بــوی بـــاران ،

 

مــن فـغـانــم بــوی بــاغ ،

 

کــه قــریــنِ بــرگ و بــادم

 

مــن ســکــوتِ بــی ظــرفـیـتِ پــایـیــزم.

 

و هـمـه امــیـدم ،

 

بــه بــهــار ،

 

بــه شـکـوفــه ،

 

کــه مــزارم روزی بــوی گــل خــواهــد داد… مـــن کــویــرم ،

 

در تـــبِ عــشــقِ زمـیــن مــی ســوزم.

 

و هــمــه قـصـه ی مـن ،

 

عــمـرِ بــی فــاجـعـه ی گــیســوی کــســی ســـت ،

 

کــه شبــی در غــربــت ،

 

بــر درِ خــانــه ی مــن ،

 

نــور را جــار زده ســت… مــن کــویـرم ،

 

یــک کـــویــر

 

بـــــی سـایــه ،

 

یـــک کـــویــر

 

پُـــر حــسـرت

 

و در ایـن لــذت تــنــهــایـــی هـــا

 

دســـتِ دریـــاســـت مــرا مـــی خــوانــد.

 

چــه گــشــاده دســتــی ســت !

 

فــاصــلــه بـیـن کــویــر و دریـــا

 

قـدمِ مُـلتَـمِـسُ و یَـخــزده ی عــشــق ،

 

سَـراب اسـت

 

سَـــــــراب…

 

2 پاسخ به “آرامش طبیعت”

 1. کویر به شکل خاصی من رو به فکر وا می‌داره … اونجا میشه با باد صحبت کرد … میشه صدای ستاره‌ها رو شنید …
  خیلی وقت بود که به طبیعت کویر فکر نکرده بودم … خیلی نوشتار زیبایی دارین و توصیفات زیبایی رو به کار بستین …
  در مورد عکس هم … خیلی خوب گرفته شد … عکاسی در شب ابزارها و امکانات حرفه‌ای و قدرتمندی نیاز داره … و چقدر ارزشمند هست ثبت این لحظات …

  1. امین ایران پناه میگویند: پاسخ

   خیلی ممنونم نظر لطفتون رو میرسونه.
   کویر برای من همیشه خاص و دل انگیز بوده یه محل سرشار از آرامش برای همین فرصتی پیدا بکنم میرم کویر و از زیبایی هاش نهایت لذت رو می برم.
   حق با شماس عکاسی در شب ابزارهای خاصی رو می طلبه که دوستم به دلیل علاقه به عکاسی نجومی دوربین و ابزارات مخصوص اینکار رو گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید