همسفر

 

قبلاً با یکی در مورد همسفری که در سیر یادگیری گفته بودم صحبت کرده بودم و قرار بود در طول هفته بهم خبر بده که چه تصمیمی می گیره تا بلاخره دیشب پیام داد و گفت:

  سلام
خواستم اعلام کرده باشم تقریباً برنامه ام مشخص شده اگر برای همسفری برنامه ای هست من هستم😊

می تونید تصور بکنید چقدر بابتش خوشحال شده ام؟ اولین همسفرم پیدا شد تا هر وقتدلسرد شدم هولم بده به جلو، هم صحبتم باشه و کمک همدیگه بکنیم تا به هدف های که داریم برسیم. یا به گفته خودش در مورد همسفری:

  پس اهداف هر کسی واسه خودشه اما این وسط کمک های داخل مسیر هدف هست که منظوره

داشتم فکر می کردم چه اصولی معین بکنیم که همسفری کاراتری در مسیر رسیدن به اهداف داشته باشیم؛ چند موردی که به ذهنم اومد به صورت موردی در زیر می نویسم:

  1. مهارت های که طرفین یاد دارند اگه علاقه مند به یادگیری بود به همدیگه آموزش بدهند.
  2. مهارت های مه احتمال مفید بودن آن ها هست با همدیگه یاد می گیریم و در راه یادگیری تجربه کسب می کنیم.
  3. اگر یک نفر دلسرد، خسته یا امیدش کم شد کمک می کنیم دوباره با قدرت به مسیرش ادامه بدهد تا به اهدافش برسد.
  4. در این مسیر همسفر هستیم از هیچ کمک یا راهنمایی دریغ نمی کنیم.
  5. بحث دوستی، همدلی و همسفری مهم است و در این راه به هیچ دلیلی موردی را از همدیگه دریغ نکرده و با همه توان به همددیگه کمک می کنیم.

الآن فقط موارد فوق به ذهنم اومد نیاز باشه در آینده موارد جدید را اضافه خواهم کرد و امیدوارم همسفرهای بیشتری پیدا بکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید