خودتان را وقت یادگیری مادام‌العمر بکنید

 

کسب و کار موفق:

19. خودتان را وقت یادگیری مادام‌العمر بکنید.

ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و در این زمان باید با یادگیری مداوم از رقیبان جلو زد و اطلاعات بیشتری بدست آورد.

برای موفقیت در کسب و کار خود همیشه باید در حال یادگیری باشید. شما باید هر روز به سمت جلو حرکت کرده و این کار فقط با مطالعه و یادگیری مداوم امکان پذیر است.

ذهن مثل یک عضله است. مانند جسم که هر چه بیشتر ورزش بکنید عضله‌های ورزیده‌تری دارید برای ذهن هم همینطور است هر چه بیشتر یاد بگیرید ذهن شما برای یادگیری بیشتر و سریعتر آماده می‌شود.

رهبران، اهل یادگیری هستند. کسانی که در رشته و کار خود سرآمد هستند همیشه دنبال یادگیری هستند و این مسیر را هیچوقت ترک نمی‌کنند. شما نیز با یادگیری مداوم می‌توانید به یکی از تاثیرگذاران رشته و حرفه خود تبدیل بشوید.

یادگیری مادام‌العمر سه کلید دارد:

کلید اول: هر روز پس از بیدار شدن سی تا شصت دقیقه در زمینه حرفه خود مطالعه بکنید. این کار هفته‌ای حدود یک کتاب و در سال حدود پنجاه کتاب می‌شود. هر فرد بالغ، در سال به طور متوسط کمتر از یک کتاب می خواند که با توجه به این آمار میزان پیشرفت چشم‌گیری نسبت به خیلی از افراد خواهید داشت.

کلید دوم: گوش دادن برنامه‌های صوتی است؛ ما وقت زیادی را در ماشین خود می‌گذارنیم که از این وقت با گوش دادن به برنامه‌های صوتی آموزشی می توانیم نسبت به یادگیری موارد جدید و به روز بودن در حرفه خودمان از آن بهره ببریم.

کلید سوم: در هر سمیناری که پیدا می‌کنید و می‌تواند به رشد شما در رشته‌تان کمک کند، شرکت کنید.

ترکیب کتاب، فایل صوتی و سمینارها تاثیری چشم‌گیری در رشد  شما دارد. با کمک این سه کلید شما قادر خواهید بود رشد چشم‌گیری در رشته خود داشته باشید و جزوه افراد سرشناس حرفه خود باشید. پس یادگیری را مادام العمر بکنید.

One Reply to “خودتان را وقت یادگیری مادام‌العمر بکنید”

  1. […] یکی از کارهایی که به جد پیگیری می‌کنند کتاب خواندن و یادگیری مداوم است. پس از همین امروز برای موفق شدن و به دست آوردن قدرت […]

دیدگاهتان را بنویسید