قانون اعتقاد

 

قوانین نقض ناپذیر پول:

2. قانون اعتقاد

این قانون می‌گوید هر آن‌چه که با احساس به آن اعتقاد دارید، به واقعیت تبدیل می‌شود. این قانون می‌گوید شما همواره مطابق با اعتقادات‌تان به خصوص اعتقاداتی که در مورد خود دارید، عمل می‌کنید. اعتقادات شما مثل فیلتری عمل می‌کند که اطلاعاتی را که هم‌خوانی نداردند، حذف می‌کند. شما به اجبار آن‌چه را می‌بینید باور نمی‌کنید، بلکه همان چیزی را می‌بینید که از قبل به آن اعتقاد دارید.

شما اطلاعاتی را که با آنچه تصمیم گرفتید در تناقض باشد رد می‌کنید، چه آن پیش‌داوری‌ها و باورها درست و بر مبنای واقعیت باشد چه بر مبنای خیال و تخیل باشد. این مسئله در مورد پول نیز صدق می کند.

باید این باور را در خود پرورش دهید که مقدر شده است شما از لحاظ مالی به ثروت برسید. اگر این اعتقاد را در خود پرروش بدهید به دلیل اینکه تصمیم‌های شما بر اساس باورهای‌تان است، تصمیم‌های که به شما کمک می‌کند به ثروت برسید خواهید گرفت.

بدترین نوع باور و اعتقاد این است که شما تصور کنید توانایی انجام کاری را ندارید یا اینکه دچار محدودیت هستید. وقتی اینطور حالتی را تصور می‌کنید در واقع خود شما دارید برای خود موانع درست می‌کنید و آنگاه به چیزای که می‌خواهید نمیرسید چون مسیر را پر موانع می‌بینید و آن را از توانایی خود خارج می‌دانید.

هیچکس از شما بهر و زرنگ‌تر نیست بلکه آن شخص استعدادهای طبیعی خود را زودتر شناخته و پرورش داده است. و بر اساس قانون علت و معلول از شما جلوتر است. اما هر کار عاقلانه ای که فرد دیگری انجام داده است احتمالاً شما نیز می‌توانید انجام دهید.

اگر هیچ محدودیتی نداشتید و اگر همه زمان، پول، استعداد و مهارت و ارتباطات مورد نیازتان را داشتید، دوست داشتید در زندگی‌تان چه کاری انجام دهید، چه فردی شوید و چه چیزی داشته باشید؟

پاسخی بگذارید