تعیین کمیت ارزش پیشنهادی

به چه دلیل باید ارزش پیشنهادی را کمی کنیم؟
اولویت‌های اولیه فرد چیست؟
چگونه ارزش پیشنهادی را به مشتریان ارایه کنیم؟
در این قسمت پادکست حیوان ناطق به موضوع تعیین کمیت ارزش پیشنهادی می پردازم امیدوارم که از شنیدن آن لذت ببرید:
پادکست حیوان ناطق را می‌توانید در برنامه‌های زیر بشنوید و دنبال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید