شایستگی محوری‌تان را مشخص کنید

 

شایستگی محوری چیست؟ برای کسب و کار شما به مثابه چیست؟

دلیل اهمیت آن چیست؟

چرا باید برای کسب و کار خود شایستگی محوری مشخص کنید؟

برای یک کسب و کار چند شایستگی محوری مورد نیاز است و باید مشخص کرد؟

در این قسمت از پادکست در مورد شایستگی محوری و دلیل اهمیت آن صحبت می‌کنم امیدوارم که از شنیدن آن لذت ببرید:

 

دانلود

پادکست حیوان ناطق را می‌توانید در برنامه‌های زیر دنبال کنید و بشنوید:

 

دیدگاهتان را بنویسید