محاسبه اندازه کل بازار در دسترس برای بازارهای پس آیند

 

بازارهای پس آیند چیست؟
دلیل اهمیت محاسبه اندازه کل بازار در دسترس چیست؟
انواع بازارهای پس آیند کدام‌ها هستند؟
در این قسمت از پادکست حیوان ناطق در مورد محاسبه اندازه بازارهای در دسترس در آینده و دلیل اهمیت محاسبه آن صحبت می‌کنم امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید:
پادکست حیوان ناطق را در برنامه‌های زیر می توانید دنبال کنید و بشنوید:

دیدگاهتان را بنویسید