کتاب نمرده است

 

در خیلی از جاها می‌شنویم و شنیده‌ام که دوران کتاب به سر آمده است و دیگر علاقه‌مند خاصی ندارد.
بویژه هنگامی که بحث به جایی می‌کشد که می‌خواهند بگویند محتوای متنی دیگر طرفدار ندارد می‌گویند:
که افراد در این زمان حوصله کتاب خواندن ندارند به همین دلیل پس محتوای متنی هم نمی‌خوانند.
اما برای من هیچ چیز مثل کتاب نبوده و نخواهد بود به همین دلیل در این قسمت از پادکست فلسفه‌های پوچ در مورد کتاب و این‌که نمرده است صحبت می‌کنم:
پادکست فلسفه‌های پوچ را می‌توانید در برنامه‌های زیر بشنوید و دنبال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید