فرضیات کلیدی را شناسایی کنید

Zion Logos Podcast

 

چگونه فرضیات کلیدی را شناسایی کنیم؟

فرضیات کلیدی چیست و چرا باید به دنبال شناسایی آن‌ها باشیم؟

 

امیدوارم که از این قسمت پادکست حیوان ناطق لذت ببرید:

 

 

دانلود

پادکست حیوان ناطق را می‌توانید در برنامه‌های زیر بشنوید و دنبال کنید:

 

دیدگاهتان را بنویسید