فروش در کسب و کار بخش نمی شناسد

 

این‌که بخواهیم بگویم که فروش فقط مختص بخش فروش است و مابقی بخش‌ها به آن کاری ندارند یک اشتباه بزرگ برای از دست دادن مشتریان بالقوه است.

فردی را در نظر بگیرید که با بخش پشتیبانی شما تماس می‌گیرد و مشکل خود را بیان می‌کند. پشتیبان مشکل فرد را حل می‌کند و تماس قطع می‌شود.

حالا در نظر بگیرید که خدمات یا محصولی دارید که به این فرد کمک می‌کند تا دیر این مشکل را نداشته باشد.

اگر پشتیبان شما بگوید فروش وظیفه من نیست بدون این‌که هیچ حرفی در مورد این خدمان یا محصول حرفی بزند، تماس را به پایان می‌برد. اما اگر در مورد آن صحبت کند و فرد ترغیب شود که محصول شما را بخرد یا از خدمات‌تان استفاده کند، شما فروش به دست آورده‌اید.

برای همین اهمیت ویژه‌ای دارد که کلیه کارمندان خود را توجیح کنید که فروش مربوط به یک بخش خاص نیست و همه بخش‌ها در آن دخیل هستند.

کارمندان شما باید بدانند که هدف اصلی شما ایجاد فروش است تا به حیات خود بتوانید ادامه دهید.

برای ترغیب سایر بخش‌ها برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های فروش می‌توانید پورسانتی در نظر بگیرید تا فرصت‌های فروش به دست آمده هدر نرود.

برای این‌که کسب و کار شما بتواند به حیات خود ادامه دهد و جریان نقدی مثبتی داشته باشد، باید فروش داشته باشید. به همین دلیل باید همه‌ی بخش‌ها در این امر مشارکت داشته باشند و فروش را به یک بخش خاص اختصاص ندهیم و سایر بخش‌ها هیچ کاری به فروش نداشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید