در مسیر زندگی موفق

در مسیر زندگی موفق:عجول بودن خوب یا بد؟

  پیش نویس: برای اینکه متوجه بشید در سری نوشته های در مسیر زندگی موفق چه چیزهای میگم و اولین نوشته با موضوع فلسفه زندگی را مطالعه کنید اینجا کلید کنید. در یک فیلم تاریخی سیاسی ( Six Flying Dragons ) دیالوگ جالبی به شرح زیر هست: « تو خیلی سریع عمل می‌کنی. اگه عجولی …

در مسیر زندگی موفق: فلسفه زندگی

  پیش نویس: در سری نوشته‌های « در مسیر زندگی موفق » سعی دارم در مورد خود زندگی و چرا تلاش می‌کنیم موفق بشیم صحبت کنم. این سری نوشته‌ها برداشت‌های شخصی از زندگی و موفقیت است، برداشت‌های در مورد مسیر موفقیت، بایدها و نبایدها و لذت از مسیر. پیش گفتار این روزا حرف از موفقیت …