رقص قلم

  « رقص قلم » اسم دسته جدیدی است که بنا دارم آن را ایجاد کنم. خیلی از افراد می‌گویند که در بلاگ باید مطالب تخصصی منتشر کرد و از پرداختن به سایر مسایل و زندگی شخصی چشم پوشی کرد. اما به نظرم بلاگ شخصی باید محلی باشد که در کنار مطالب تخصصی که نشان […]