در باب یادگیری نویسندگی

  پیش نویس: قرار بر این شد در « سیر یادگیری » در مورد چیزایی که می خوام یاد بگیرم صحبت بکنم. و گاهی یک گزارش از روند یادگیریم منتشر بکنم. اصل مطلب: نویسندگی برای من جالب و چالش بر انگیزه، …

سیر یادگیری

  چند وقت پیش در نوشته ” پاشنه آشیل یادگیری کجاست؟ “ خانم زینب رمضانی در مورد روش های من برای یادگیری بهتر که روش های که برای یادگیری یک موضوع استفاده می کنیم منتشر بکنیم تا بقیه ام استفاده …