آگاهی از ارزشمندترین سرمایه خود

  فروشنده فوق ستاره: 15. آگاهی از ارزشمندترین سرمایه خود ارزشمندترین سرمایه شما توانایی شما در کسب درآمد و پول درآوردن است. قابلیت شما برای اینکه هر روز بیرون بروید و از توانایی‌تان برای کسب درآمد خوب در دنیایی خودتان استفاده کنید. موفق‌ترین فروشنده‌ها در هر زمینه‌یی هر روز برای افزایش قابلیت کسب درآمدشان کار […]

قانون سرمایه‌گذاری

  قوانین نقض ناپذیر پول: 14. قانون سرمایه‌گذاری این قانون می‌گوید قبل از سرمایه‌گذاری باید تحقیق کنید. این یکی از مهم‌ترین قانون‌های پول است و می‌گوید برای بررسی هر سرمایه‌گذاری، باید دست‌کم همان مقدار وقت بگذارید که برای به دست آوردن پول آن سرمایه‌گذاری وقت صرف کرده‌اید. برای به دست آوردن پول‌تان زحمت زیادی کشیده‌اید […]

قانون سرمایه

  قوانین نقض ناپذیر پول: 8. قانون سرمایه ارزشمندترین دارای‌تان از نظر پولی، عبارت است از سرمایه جسمی، ذهنی و توانایی شما در کسب درآمد. با ارزش‌ترین دارایی شما توانایی کسب درآدمد است. با استفاده کامل از توانایی کسب درآمد می‌توانید سالانه چندین میلیون تومان پول وارد زندگی‌تان کنید. با کمک توانایی‌تان برای کسب درآمد […]

پولی را که لازم دارید، تهیه کنید

  کسب و کار موفق: 16. پولی را که لازم دارید، تهیه کنید. وقتی کسب و کاری را راه می‌اندازید پول بسیار زیادی لازم خواهید داشت. همیشه پول کم خواهید داشت و به آن نیاز خواهید داشت برای همین باید از راه های مختلف آن را تأمین کنید. حدود 99 درصد از کارهای جدید با […]