همیشه دلیل فروش زیاد کارایی بالا نیست

عادت سازی در فروش بالا تاثیرگذار است، همیشه دلیل فروش زیاد کارایی بالا نیست

نمیدانم تا به حال به این موضوع برخورد داشته‌اید یا نه، اما بالا بودن فروش دلیل بر کارایی بالای محصول نسبت به رقبا نیست. برای تجربه فروش زیاد می‌توان موارد مختلفی را به کار گرفت مثل تبلیغات، اولین در حوزه خود بودن، عادت سازی توسط محصول و… . حقیقت امر این‌جاست که به روش‌های مختلف […]