به دست آوردن وفاداری به کمک خود مشتری

به دست آوردن وفاداری

  برای به دست آوردن وفاداری مخاطبین خود چه کارهایی انجام می‌دهید؟ یکی از روش‌های جذب وفاداری ارائه خدمات و محصولاتی است که کارایی لازم را برای فرد داشته باشد و با کمک تبلیغات و تکرار اسم برند، آن را در ذهن او تثبیت کنیم و به این صورت مشتری وفادار ما شده و معمولاً […]