ماجراجویی در دنیای کسب و کارها

نیاز داریم که رشد کنیم، چه خودمان و چه کسب و کارمان.

در این راه دوست دارم همراهی باشم که کمک می‌کند سفر بهتری داشته باشین و در هنگام نیاز تصمیم‌های بهتری گرفته شود.

با من همراه باش تا ماجراجویی جذابی داشته باشی

تماشاخانه

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و تماشاخانه دنبال کنید

از رادیو پادکست بشنوید

مطالب ما را در پادگیرها و وبلاگ دنبال کنید

کار تیمی را یاد بگیرید
۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
  در این قسمت در مورد کار تیمی را یاد بگیرید صحبت می کنم اما...
برای عطسه کنندگان مشتاق تبلیغ کنید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
  در این قسمت در مورد برای عطسه کنندگان مشتاق تبلیغ کنید اما نکته های...
همه مشتری شما نیستند
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
  در این قسمت در مورد همه مشتری شما نیستند اما نکته های یک دقیقه...
چگونه عطسه کنندگان را پیدا کنیم؟
۲۰ خرداد, ۱۴۰۳
  در این قسمت در مورد چگونه عطسه کنندگان را شناسایی کنیم صحبت می کنم...
استاندارد زندگی دیگران را افزایش دهید
۱۷ خرداد, ۱۴۰۳
  در این قسمت در مورد استاندارد زندگی دیگران را افزایش دهید صحبت می کنم...
دستمزد بیشتر می خواهی؟
۱۵ خرداد, ۱۴۰۳
  در این قسمت در مورد دستمزد بیشتر می خواهی صحبت می کنم اما نکته...

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...