بازاریابی به سبک چریک ها

چریک‌ها افرادی هستند که با صرف منابع کم‌تر سعی بر گرفتن بیشترین سود را دارند.

سازمان‌های کوچک‌تر برای مقابله با سازمان‌های بزرگ‌تر با کمک روش‌های بازاریابی چریکی خود را در محل‌های مختلف معرفی می‌کنند و قدم به قدم بخش‌های از بازار را به دست می آورند.

بازاریابی چریکی به روش‌های گفته می‌شود که هزینه مالی کمی دارد و با کمی خلاقیت و بهره از روش‌های متنوع سعی بر این دارد که به گوش مخاطبین بیشتری برسد.

رایگان!