متعهد شوید که برترین باشید

 

راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته:

5) متعهد شوید که برترین باشید.

همین امروز تصمیم بگیرید که در کار خود جزوه بهترین بهترین ها باشید. این هدف را برای خود در نظر بگیرید. فکر نکنید توانایی آن را ندارید، کسانی که الآن جزوه بهترین ها در رشته خود هستند روزی جزوه بدترین ها بودند.

هیچکس زرنگتر و بهتر از شما نیست بلکه همه یکسانن. فقط بعضی از افراد تلاش می کنند و به همین دلیل جزوه بهترین های رشته خود قرار می گیرند.

قانون مهم موفقیت این است: << زندگی شما هنگامی بهتر می شود که شما بهتر شوید. >> و چون هیچ محدودیتی برای بهتر شدن زندگیتان وجود ندارد می توانید هر روز بهتر از روز قبل بشود تا جزوه بهترین های رشته خود قرار بگیرید.

یک شبه امکان مهارت کسب کردن در کاری وجود ندارد اما می توانید از الآن برای آن برنامه بریزید و مهارت مورد نظر را هدف خود قرار دهید. هر روز برای بهتر شدن و یادگیری مهارت مورد نظر تلاش بکنید و آنگاه می بینید که بعد این تلاش مداوم شما نیز جزوه بهترین های رشته و مهارت مورد نظر قرار گرفته اید.

دیدگاهتان را بنویسید