به داشتن سرعت عمل و قابل اطمینان بودن مشهور شوید

 

راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته:

13) به داشتن سرعت عمل و قابل اطمینان بودن مشهور شوید.

واحد پول قرن بیست و یکم « زمان » است. این روزها همه عجله دارند. مشتریان شما اگر متوجه شوند که فردی وجود دارد که از شما سریع‌تر خدمات ارایه می دهد شبانه سراغ او می روند.

شما باید به سرعت عمل معروف شوید؛ تا نیازی را شناسایی کردید همان لحظه برای رفع آن اقدام بکنید. اگر رییس‌تان چیزی از شما می خواهید؛ آب دست‌تان است پایین گذاشته و سریع آن کار را انجام دهید. در دنیای امروز هر کسی که سریع تر کاری را انجام دهد موفق‌تر است.

وقتی بتوانید توانایی‌تان در اولویت بندی فعالیت های‌تان با تعهد به انجام سریع و خوب کارها ترکیب بکنید، خواهید دید در حال پیشرفت هستید و بیش از آن چه که امروز فکرش را می کنید، درها و فرصت‌ها به روی‌تان باز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید