بر فروش و بازاریابی، تأکید زیادی داشته باشید

 

ایجاد کسب و کار پر سود:

11. بر فروش و بازاریابی، تأکید زیادی داشته باشید.

فروش بالا، کلید سوددهی بالاست. فروش بالا، کلید موفقیت در کسب و کار است. فروش بالا، کلید ارزش بالای سهام و آینده‌ای درخشان برای شما و دیگران است. در مقابل، دلیل اصلی شکست در کسب و کار هم فروش پایین است. دلیل اصلی تنش، ناکامی، اخراج‌ها، واگذاری شرکت از روی ناچاری و ورشکستگی‌ها هم فروش پایین است.

در بهترین شرکت‌ها، دست‌اندر کاران فروش و بازاریابی ، بیشترین احترام را دارند، حقوق خوبی می‌گیرند و سریع‌تر ترقی می‌کنند. تمام افراد شرکت هر روز و تمام وقت در مورد فروش و مشتری صحبت می‌کنند.

کلیدهای رسیدن به فروش بالا ساده‌اند:

  1. درست استخدام کنید. بهترین شرکت‌ها، بهترین فرشنده‌ها را دارند و علت این است که آن‌ها را با دقت استخدام کرده‌اند.
  2. آن‌ها را به طور کامل آموزش دهید. بهترین و پرسودترین شرکت‌ها، پیشرفته‌ترین برنامه‌های آموزش فروش را دارند. بدترین شرکت‌ها، هرگز آموزش فروش نمی‌دهند.
  3. آن‌ها را به طور حرفه‌ای مدیریت کنید. یک تیم خوب فروش و بازاریابی مثل یک سازمان نظامی زُبده است که افسران برجسته و رهبران عالی دارد. توانایی شما در ایجاد این رده ارشد در سطحی بالا و بالاتر، کلید سوددهی است و بدون آن، هیچ کار دیگری نتیجه نمی‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید