فرضیات کلیدی را بیازمایید

Zion Logos Podcast

 

دلیل اهمیت سنجش فرضیات کلیدی چیست؟

روش‌های سنجش فرضیات چیست؟

چرا باید آن‌ها را بسنجیم؟

 

در این قسمت پادکست حیوان ناطق در مورد سنجش فرضیات کلیدی صحبت می‌کنم امیدوارم که از شنیدن آن لذت ببرید:

 

 

دانلود

 

پادکست حیوان ناطق را در برنامه‌های زیر می‌توانید بشنوید و دنبال کنید:

 

دیدگاهتان را بنویسید