نقش استراتژی در موفقیت

 

نقش استراتژی در موفقیت را در بیشتر حوزه‌های تلاش انسان می‌توان دید.

اگر به جنگ، شطرنج، ورزش، سیاست و کسب و کار نگاهی بندازیم می‌توانیم وجود یک استراتژی را در موفقیت آن‌ها پیدا کنیم.

نمی‌توانیم بگوییم که استراتژی در موفقیت آن‌ها هیچ نقشی نداشته و موفقیت آن‌ها تصادفی بوده است.

اگر استراتژی وجود نداشته باشد تا با آن بدانند چه کاری باید انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند؛ موفقیتی نیز وجود ندارد.

چهار عامل در رسیدن به موفقیت نقش ساسی دارند که به شرح ذیل است:

 • اهداف سازگار و بلندمدت
  افراد موفق تهعدی بلندمدت به اهداف خود دارند و با عزمی راسخ آن‌ها را ادامه می‌دهند.
 • درک عمیق محیط رقابتی
  اگر رفتار و فعالیت افراد موفق را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که آن‌ها درکی عمیق و آگاهانه نسبت به پیرامون خود و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، دارند.
 • ارزیابی عینی منابع
  افراد موفق می‌توانند به درستی منابع در اختیار خود را شناسایی کنند و مهارت بالایی در استفاده از آن‌ها برای  رسیدن به هدف خود دارند.
 • پیاده سازی اثربخش
  بدون پیاده سازی اثربخش، بهترین استراتژی‌ها هم کم‌ترین فایده‌ای ندارند.

با کمک این چهار عامل و ترکیب آن‌ها می‌توانید به موفقیت برسید.

نیازی نیست فردی باهوش باشید یا خیلی حرفه‌ای، همین که بتوانید از استراتژی در رسیدن به موفقیت استفاده کنید؛ شما می‌توانید آن را به دست آورید.

به همین دلیل باید قبل از شروع هر کاری به تبین استراتژی درست بپردازید تا به موفقیتی که به دنبال آن هستید برسید.

دیدگاهتان را بنویسید